Posts

Nädal 15 - Eetika ja IT: Microsoft

Image
  Pilt 1 - Legal Compliance and Ethics at Microsoft (Pilt pärineb siit ) Olen mitmed blogipostitused selle kursuse raames teinud Microsoft'i teemal ja otsustasin seda teha ka sellel korral. Seekord räägime Microsofti kui korporatsiooni eetikakoodeksist.  Microsofti "Office of Legal Compliance Assistant General Counsel" Alan Gibson rääkis mõningad aastad tagasi intervjuus, kuidas ettevõttes üritatakse rangete "tee seda" ja "ära tee seda" eetikakoodektsite asemel liikuda rohkem töötajate väärtuste ja eetika suunas. Pigem üritatakse töötajaid panna ise tegema otsuseid, mis oleksid kasulikud neile endile, ettevõttele ja kommuunile, selle asemel, et kehtestada neile ranged ja piiravad reeglid. Sellega tegeleb Microsoftis kokku umbes 200s erinevas riigis ligi kaks tosinat (ligi 24) inimest üle kogu maailma ning peakontoris tegeleb sellega 2 meeskonda. [1] Microsofti "Legal Compliance and Ethics" programm koosneb kolmest alustalast: " preventio

Nädal 14 - Andmeturve: tehnoloogia, koolitus ja reeglid.

Image
                    Pilt 1: Õngitsemine ( Allikas ) Tuntud andmeturbe spetsialisti Kevin Mitnick'i [1] valemi järgi koosneb küberturve kolmest põhikategooriast ning moodustub nende omavahelise korrutise (mitte liitmise) põhjal. See on natuke sarnane "tiim on sama nõrk, kui tema nõrgim lüli" põhimõttele, sest ütleb, et kui üks kolmest komponendist on nõrk (või nullilähedane), siis kui tahes tugevad on ülejäänud "liikmed", on kõigi kolme korrutis ikkagi null. Seega selleks, et üks infosüsteem oleks korralikult turvatud, peavad olema tagatud järgnevad: kontroll kasutatava tehnoloogia üle, kehtestatud selged ja kõigile kasutajadele arusaadavad kasutusreeglid ning kasutajad ja süsteemi haldajad peavad olema vastavalt koolitatud. Üks suurimaid IT-turvariske on jätkuvalt niiöelda "arvuti(monitori) ja tooli vahel olev tihend", ehk kasutaja ise. See on väga levinud ütlus ja kõlab ehk labaselt ja halvustavalt aga tegelikkuses on selle mõte siiski täpne. Turvanõ

Nädal 13 – Xbox Adaptive Controller tugitehnoloogia mängurile

Image
                      Pilt 1: Xbox Adaptive Controller koos lisadega ( allikas ) Käesoleva nädala teema on erinevad IT-alased tugitehnoloogiad. Kõik me teame paljusid tänapäevaseid abistavaid vahendeid IT-süsteemide kasutamisel - mis on eeskätt mõeldud abistamaks erinevate puuetega inimesi - nagu näiteks häältuvastus, ekraani(pildi)suurendamine (luup), kõnesüntees jms. Paljud neist on loodud selleks, et võimaldada või lihtsustada arvutiga töötamist kuid otsustasin, et soovin kirjutada millestki natuke lõbusamast ja vaadata asja meelelahutuslikuma nurga alt jäädes samal ajal ikkagi teemasse. Seega räägin hoopis tehnoloogiast, mis võimaldab ka paljudel puuetega inimestel hõlpsasti videomänge mängida (mis üldiselt nõuab inimestelt kiiret reageerimisvõimet ja täpset kontrolleri juhtimist, sõltuvalt mängu iseloomust) - nimelt räägin Microsofti tugitehnoloogiast Xbox Adaptive Controller. Xbox Adaptive Controller (edaspidi XAC) on sisuliselt üks Xbox mängukonsoolile mõeldud kontroller või